Tel: + 359 (2) 816 2077
Fax: +359 (2) 963 3061
e-mail: office@iprhost.com

Често задавани въпроси

Колко дълго е защитен моя дизайн / марка / патент / полезен модел?
Вашият обект на индустриална собственост (търговска марка / дизайн / патент / полезен модел) има определен срок на действие, който е обвързан със заплащане на такси за подновяване или поддържане на валидността на регистрацията. За заплащането на тези такси има стриктно определени периоди и срокове. Късното заплащане на поддържащите такси води до заплащане на таксите с увеличение, в двоен размер или пълна загуба на права върху обекта.

Търговската марка има срок на действие 10 години, считано от датата на заявяването й. Този срок, обаче може да се продължава с допълнителни периоди от по 10 години. Условието за продължаване на срока на действие на марката е – да бъде заплатена дължимата се такса и да се подаде искане за подновяване в годината преди да изтече крайния период на десет годишния срок на действие.

Промишленият дизайн има първоначален срок на действие е 10 години от датата на подаване на заявката, като регистрацията може да бъде подновявана за три последователни периода от по 5 години. Или общия срок на действие може да е 25 години, но отново подновяването следва да се извърши преди изтичане на текущия период.

Патентът има срок на действие двадесет години от датата на подаване на заявката, но за да се възползвате от тази закрила всяка година следва да се заплаща в срок патентна такса.

Полезният модел има срок на действие 4 години от датата на подаване на заявката. Той може да бъде продължен за два последователни периода от по три години. Общият срок на закрила не може да надхвърля 10 години от датата на подаване на заявката. Но за да се възползвате от пълния срок за възможна закрила следва преди изтичане на всеки от периодите да се заплати съответната поддържаща такса.

Какво представлява IPR Host?

IPR Host е нова услуга, която предлага на своите ползватели един комбиниран подход към управлението на вече придобити права на индустриална собственост (търговски марки/ промишлен дизайн / патенти/ полезни модели) собственост,  чрез пълна грижа за нея.
В това число:

 • обезпечаване на заплащане в срок на поддържащите такси на обека с цел да се избегне възможност за загуба на права;
 • обезпечаване на валиден и надежден адрес на кореспонденция във връзка с Вашия обект на индустриална собственост;
 • актуализация на данните на притегжателя на обекта на интелектуална собственост; вписване на настъпили промени в собствеността и/или предоставяне на изключителна или не изключителна лицензия;

 

Какво представлява IPR Host TM?
Улсугата IPRHost TM е разработена, за да отговори на променили те се от началото на 2011г. реалности в сферата на регистрацията на търговските марки в България и включва (може да включва в зависимост от различните пакети):

 • наблюдение за идентични и сходни заявки за марки;
 • набюдение за използване на марката от трети лица – в интернет и реклами;
 • подаване на опозиции срещу идентични и сходни заявки за марки;
 • обезпечаване на валиден и надежден адрес на кореспонденция във връзка с Вашия обект на индустриална собственост;
 • актуализация на данните на притегжателя на обекта на интелектуална собственост;
 • вписване на настъпили промени в собствеността и/или предоставяне на изключителна или не изключителна лицензия;
 • подновяване на регистрацията на марката за нов период на действие; подсещане за настъпващи срокове;
 • регистрация на сходни марки.
Какви са предимствата на професионалната системата за грижа и наблюдение на търговски марки – IP Host TM?

Професионалната грижа Ви дава качество на получаваната услуга, информираност и сигурност в лицата предоставящи услугата. Вие ще получавате навремена иформация и адекватни съвети за действията, които можете да предприемете.

Как работи системата за грижа и наблюдение на търговски марки – IP Host TM?

Нашия екип ще Ви предостави безплатен анализ на състоянието на вашите обекти и ще Ви предложи най-подходящия за Вас пакет от услуги. Вие избирате пакета, който най-добре според Вас съответства на нуждите Ви.
Услугите се ективират след получаване на цената на услугата, като за активация на услугата се уведомявате чрез е-майл. Един месец преди изтичане на предплатената от Вас услуга се уведомявяте за изтичането й и Ви се предлагат актуализирани пакети за обслужване.

IPR Host sign up form


Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur excepteur sint occaecat cupidatat non

IPR Hostlogin form