Tel: + 359 (2) 816 2077
Fax: +359 (2) 963 3061
e-mail: office@iprhost.com

Наблюдение на марки

  • Цена за наблюдение на една марка за 1 година- 200 лева
  • Цена за наблюдение на една марка за 2 години – 300 лева
  • Цена за пакет над 10 марки –  индивидуална оферта – свържете се с нас

С промяната на системата за регистрация на марки, от експертизна към опозиционна (т.е. Патентно ведомство вече няма да следи служебно при регистрацията на една марка за наличие на по-ранни права, по-ранни търговски марки, тоест вече наличието на регистрация  не Ви гарантира, че в последствие няма да се появи сходна или дори идентична регистрация на Вашата) се налага собствениците на вече регистрирани марки, собствениците на нерегистрирани марки и  собствениците на заявени марки, но още не регистрирани марки да наблюдават другите заявки и да подават възражения или опозиции срешу конфликтните заявки.

За да не се допусне регистрация, която би накърнила правата Ви върху Вашата марка, притежателите на марки следва да следят всички подаден заявки, публикувани в официалните бюлетини, като ако счетат, че някоя заявка е сходна на тяхната марка следва да подадат опозиция, за да спрат регистрацията й.

Именно това “следене” на всички публикации на заявки в релевантните бюлетини се гарантира чрез услугата – наблюдение на марки, която предлагаме на Вашето внимание!Ние предлагаме наблюдение на всички заявени марки в 3 регистъра:

  • на български заявки в българското патентно ведомство;
  • заявки по международен ред, в регистъра на WIPO – Женева;
  • заяки за Европески марки пред пред OHIM – Аликанте;

Своевренно уведомяване на притежателя на по-ранната марка относно конфликтната заявка;
Компетентен съвет за неоходимостта от предприемане на действия спрямо докладваната заявка;

Повече информация > >

IPR Hostформа за регистрация


Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur excepteur sint occaecat cupidatat non

IPR Hostлогин форма