Tel: + 359 (2) 816 2077
Fax: +359 (2) 963 3061
e-mail: office@iprhost.com

Годишна поддръжка на патенти

патенти

Патентите се регистрират за определена територия и имат действие до 20 години. За някои категории изобретения срока на действие може да бъде продължен чрез Сертификат за допълнителна закрила. За да бъде един патент действащ е необходимо всяка година да се плаща годишна патентна такса за неговото поддържане. Това поддържане трябва да стане в периода на последните 6 месеца преди изтичане срока на предходната патентна година.

Предлаганата от нас услуга включва следене на срока на действие на патента, информиране на притежателя й, плащане на годишната патентна такса, получаване на удостоверение за платена патентна такса при необходимост за клиента.

Услугата се предоставя както за български патенти, така също и за патенти действащи на други територии.

Годишна такса за подновяване на патент – 80 лв.

Издаване на удостоверение за платена такса – 20 лв.

IPR Hostформа за регистрация


Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur excepteur sint occaecat cupidatat non

IPR Hostлогин форма