Tel: + 359 (2) 816 2077
Fax: +359 (2) 963 3061
e-mail: office@iprhost.com

Подновяване на търговски марки

Подновяване на търговски маркиТърговските марки, марките за услуги, колективните и сертификатните марки се регистрират за определена територия и имат ограничено във времето действие. Срока на действие на всяка една марка е определен от съответния закон, но най-често този срок е 10 години. При изтичане на този срок марката може да бъде подновена за нов 10 годишен срок. Това подновяване трябва да стане в периода на последните 6 месеца преди изтичане срока на действие на марката.

Предлаганата от нас услуга включва следене на срока на действие на марката, информиране на притежателя й, подготовка и входиране на необходимите документи, получаване на сертификата и изпращането му на клиента.

Услугата се предоставя както за български марки, марки на общността, марки регистрирани по мадридското споразумение, а така също и за марки действащи на други територии.

  • Цена за подновяване на търговски марки – 150 лв.

IPR Hostформа за регистрация


Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur excepteur sint occaecat cupidatat non

IPR Hostлогин форма